Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza)

Lista dokumentów koniecznych przy sporządzeniu małżeńskiej umowy majątkowej obejmuje:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),

Notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska udzielają nieodpłatnie wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych.