Testament

Lista dokumentów koniecznych przy sporządzeniu testamentu obejmuje:

  • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
  • w przypadku zawarcia w testamencie zapisu zwykłego lub windykacyjnego numer księgi wieczystej nieruchomości.

Notariusz Małgorzata Derdas – Dziewit oraz notariusz Mirosława Skłodowska udzielają nieodpłatnie wszelkich informacji dotyczących czynności notarialnych.